خانه / بایگانی برچسب: فروغ فرخزاد

بایگانی برچسب: فروغ فرخزاد

فروغ- قسمت دوازدهم

به نام خدا شب ‌هم‌چنان ادامه شب بود شعری از سیروس مشفقی برای فروغ در کوچه‌های دربه‌دری بودیم با هق‌هق ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت دهم

  به نام خدا افسوس بر او نیست( تکه‌هایی از شعر یزدانبخش قهرمان برای فروغ) افسوس بر او نیست افسوس ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت نهم

  به نام خدا مراثی پیوسته ( تکه‌هایی از شعر احمدرضا احمدی برای فروغ) روزهای یک زبان، زبان آب و ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت هشتم

  به نام خدا دلتنگی ( تکه‌هایی از شعر یدالله رویایی برای فروغ) در چترهای بسته باران است. در چترهای ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت هفتم

  به نام خدا ستاره‌ای افتاد، زبانه زد خورشید ( تکه هایی از شعر منوچهر شیبانی برای فروغ) تنگ غروب ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت دوم

  به نام خدا مرثیه( شعری از احمد شاملو برای فروغ فرخزاد) به جستجوی تو  بر درگاه کوه می‌گریم در ...

ادامه نوشته »

فروغ- قسمت اول

  به نام خدا پانزدهم دیماه ۱۳۱۳ که پای در جهان نهاد. دوران کودکی و نوجوانیش در خانواهده‌ای معمولی و ...

ادامه نوشته »