Welcome On Mobius

Mobius was created by professionnal coders and passionate people.

We made all the best only for you, to enjoy great features and design quality. Mobius was build in order to reach a pixel perfect layout.

Mobius includes exclusive features such as the Themeone Slider, Themeone Shorcode Generator and Mobius Grid Generator.

Our Skills

WordPress90%
Design/Graphics75%
HTML/CSS/jQuery100%
Support/Updates80%

به بهانه بزرگداشت روز معلم

توسطپرنيان پورشاد 2 سالقبل1 دیدگاه
خانه  /  دسته‌بندی نشده  /  به بهانه بزرگداشت روز معلم

معلم چو کانوني از آتش است

همه کار او سوزش و سازش است

بسوزد ، بسازد، بکاهد روان

که روشن کند محفل ديگران

 

معلمّي، مهر و محبتی وصف ناشدنی است که از آغاز گویی با گل آدمي سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانايي، رهنمون شوند. معلم واستاد طلايه دار عشق ، ادب ، اخلاق و عاطفه است . هر حرکت او از چشمان تيزبين و شاگردان ودانشجویانش پنهان نخواهد ماند استاد پیوسته باید مظهر آزاداندیشی ، وقت شناسي ، وفاي به عهد ، اعتماد، مهر و صفا و راستگويي باشد، تا انسانهایی آزاده ،پرتسامح شجاع ، مودب ، راستگو ، میهن پرست و دوستار مردم مظلوم وتحت ستم پرورش دهد .بدون تردید درشت گویی ،ياوه سرایی ، شعاری برخورد کردن ،سخنان زشت وناروا و شوخي هاي خارج از ادب و معرفت در شان ومقام یک استاد یا معلم نيست .

هرچند که متاسفانه شاید برخی گزینش های سهل گیرانه و نفوذ های سیاسی باعث شده باشد که بعضی ها تنها ازاستادی نام آن را به یدک بکشند وحقیقتا از ارزش های واقعی آن تهی باشند ، در برخی از دانشگاهها ومراکز آموزش عالی بی هیچ ظابطه ای تنها بایک اشاره فلان نماینده مجلس یا فلان مدیر، افرادی رابه عنوان استاد دراین مراکز مشغول می کنند ، درواقع باید گفت اغلب چنین افرادی هستند که موجب شدند برای استاد ومعلم هیچ حرمتی باقی نماند ، زمانی که متولیان امر ومسولین آموزشی کشور اینگونه عمل می نمایند دیگر چه انتظاری از دانشجو یا دانش آموزش می توان داشت ، امروز متاسفانه دردانشگاههای ما دانشجویانی وجود دارند که هیچ حرمت واحترامی برای استاتید خود قائل نیستند واگر پای درد دل اساتید بنشینی دلی پر خون از ناهنجاری های اخلاقی دانشجویان نسبت به خود دارند .

اما با وجود این همه جفا که درحق معلم واستاد می شود ، باز هم معلم واستاد واقعی دراین مرز بوم در رعایت ویژگی های مثبت که پیشتر اشاره شد، همواره الگوهایی بزرگ برای جامعه بوده وهستند . معلم با نور وروشنی دانش و آگاهي به مبارزه جدی با جهل و جمود و خرافه پرستي مي رود چرا که ناداني ، تحجر و خرافات دشمنان هميشگي انسان ها درطول تاریخ بوده و هستند این معلمان هستند که درهزارهای تو درتوی تاریخ ، تمدن بشري را از گزند طوفانهای سهمگین مصون داشته اند و همواره برغنای آگاهي ها و نو آوري های تمدن بشری افزوده اند . الحق و والانصاف اگر جامعه ای امروز به مزيت ها و پيشرفت های فوق العاده ای دست یافته است همه وهمه مرهون و مديون تلاش های بی وقفه معلمان و استاداني است كه عمر عزیز خود را در راه تعليم و تربيت فرزندان و نسل نوپاي آن جامعه گذاشته اند.

روزبزرگداشت معلم واستاد به عنوان روز تجليل از صاحبان انديشه و قلم بايد مورد توجه همگان قرار گيرد وسراسر جامعه با بپا داشتن آيين هايي پرشکوه مقام این منادیان عشق و آگاهی را گرامي بدارند. ودر واقع درهرجامعه‌اي كه قدر و شان معلم به خوبي شناخته شود و در جايگاه وا قعي خود قرار داشته باشد از درون چنین جامعه ای است که افراد فرهيخته و دلسوز وآزاداندیش بيرون خواهد آمد. اماباین همه که در سرزمین ما همه به جايگاه و نقش معلم و استاد و تاثيرگذاري عمیق آنان بر نسل جوان و آينده ساز کشور به خوبي واقفند اما باکمال تاسف وتاثر تاكنون به حقوق و شان اين قشر آ ن گونه كه بايد و شايد توجه نشده است. به رغم فعاليت جانكاه اين قشر فرهنگي ، متاسفانه تاكنون از لحاظ حقوق و مزايا مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند و ندا های حق طلبانه آنان دراحقاق حقوق حقه خویش همواره بی پاسخ مانده است . ما همه دربرابر این منادیان علم وفرهنگ مسوولیم وچه زیبا درمتون دینی ما ،درباره این گروه سفارش شده است « حق معلم بر تو آن است که همواره، با ديده تعظيم و تکريم به او بنگري، مجلس او را گرامي بداري و به سخنانش با دقت گوش دهي، رو به جانب او بنشيني و صدايت را در حضورش بلند نکني ». حتی از فاتحان بزرگ تاریخ نیز می توان آوای تکریم وبزرگداشت معلم راشنید آورده اند که اسکندر به معلّم خويش احترام بسياري مي گذاشت.

از او پرسيدند: چرا معلّم خود را بيش از پدر تعظيم و احترام مي کني؟ گفت: به سبب آن که پدرم، مرا از عالم ملکوت به زمين آورده و استاد، مرا از زمين به آسمان برده است. معلمی یک رسالت دائمی است آنچه همیشه برمعلم واستاد فرض است مطالعه ي مستمر است امروزه جهان با سرعتي باور نکردنی و سر سام آور به سوي مرزهاي ناشناخته ي دانش به پيش مي رود . معلم نمي تواند در اين مسیر پر مخاطره وحساس ساکن و بي تفاوت وصم وبکم باقي مانده و با دستانی خالی به کلاس رود . حداقل انتظاری که می توان داشت این است که در رشته اي که تدريس مي کند به دانش وعلم روز مجهز باشد.

معلم واستاد بايد نيروي فکري متعلم را پرورش دهد و او را به سوي استقلال رهنمون شود. بايد قوه ابتکار وخلاقیت او را زنده کند؛عشق به علم را دراو برانگیزاند ،ودر یک کلام ، کار معلم بنا به آن ضرب المثل مشهور به جا ی”ماهی دادن” “ماهی گیری” یاد دادن است. امید که درچنین روز مقدسی هم متولیان امور تمشیتی معلمان وهم استادان ومعلمان عزیز به رسالت ومسوولیت سنگینی که بردوش آنان نهاده شده بیشتر واقف شده ودرجهت ارتقای علم وفرهنگ این سرزمین بیش از پیش کوشا باشند .

دسته بندی:
  دسته‌بندی نشده
این مطلب اشتراک گذاری شده 0 زمان ها
 000
درباره

 پرنيان پورشاد

  (64 مقالات)

یک دیدگاه

  • دلم می گیرد وقتی , آرزوها و انتظاراتی را می بینم که تجسم رویایی بایسته و به تحقیق, شایسته ی جامعه ی انسانی است. دستی گوشم را می پیچاند, وقتی زبانی به این رسایی از کسی می گوید و تصویری از او می سازد که در خیالِ آرمانخواهی ی نازک طبعا نه با احساسی لطیف و پرنیانی اش, می گوید ؛ به مهر و به آغوشی باز, تا در یابم و دریابیم, تعلیم و تعلم فراموش شده را. باز شناسیم هیبت آموزه ها و روش های نا کار آمد و جهت داری که هیچ نمی گوید از ناسازه ها, و نمی کاود چیستی ی ناکامی ی هزاره ها رنج انسان را.
    معلم چیست!؟ معلم کیست !؟ چگونه است که جهان زنجیر شده در نادانی وصله شده در پیکره ی آدمیت را نمی تواند با آن چه که به او نسبت می دهیم پاره کند و از هم بگسلد. رها کنیم, معلم این موجود انسانی را که خود در اسارت محدودیت های زیست اجتماعی و بیو لوژیکی در تامین ابتدایی ترین نیازها گرفتار کنش و واکنش هایی غیر ارادی دست و پا می زند. از منظر این حقیر و نگارنده ی این سطور, راه نجات انسان, چیزی نیست جز یک جهش ژنتیکی در قابلیت ادراکی ی مغز که منافع جمعی را بر زیاده خواهی های فردی ترجیح دهد.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.